Osobní dotazník žáka

Prosíme učitele kmenových škol: Pokud jste žákovi už jednou vyplnili tento dotazník, veškeré další informace k učivu posílejte na adresu zsdl@email.cz.
Do předmětu zprávy prosím uveďte:
– žákovo jméno, příjmení,
– vyučovací předmět(y),
– orientační údaj, do kdy má úkoly zpracovat.
Pokud učivo zašlete jiným způsobem, nemůžeme garantovat jeho zpracování.

Dotazník

Žáci středních škol nejsou zařazeni do ZŠDL, pracují samostatně v léčebně na úkolech z kmenové školy.
Prosíme, aby si s sebou přivezli studijní materiály a měli ze školy zadanou práci.