V ZŠDL nyní vyučujeme
český jazyk, matematiku, anglický jazyk, prvouku, vlastivědu, přírodovědu, přírodopis, chemii, zeměpis, dějepis a hudební a výtvarná praktika.

Rozvržení předmětů v jednotlivých ročnících najdete v Učebním plánu (ucebni-plan.pdf, 525kB).

Naše učitelky mají zkušenosti:

  • se všemi běžně používanými metodami výuky čtení
  • s výukou písma Comenia Script,
  • s Hejného metodou výuky matematiky.
Jsme držiteli certifikátu
ŠKOLA PŘÁTELSKÁ DĚTEM S ALERGIÍ A ASTMATEM