Naše škola se účastní projektu JAN AMOS KOMENSKÝ

VÁŽENÍ RODIČE, využijte možnost poslat své dítě do léčebny v termínu na přelomu září a října! Ve třídách bude nižší počet žáků a budeme Vašemu dítěti moci věnovat více času.

V ZŠDL nyní vyučujeme
český jazyk, matematiku, anglický jazyk, prvouku, vlastivědu, přírodovědu, přírodopis, chemii, zeměpis a dějepis. Je vhodné, aby žák měl v léčebně i potřeby do předmětů, které se ve škole nevyučují. Podle časových možností se jim bude věnovat v rámci samostudia.

NOVINKA
Pokud má žák k dispozici mobilní telefon, ať má nainstalovanou čtečku QR kódů, ve škole používáme kódy ve výuce.

Žáci zpravidla splní všechny úkoly zadané z kmenové školy a navíc si doplní mezery v učivu, zlepší se v samostatnosti a ve čtenářských dovednostech, naučí se pracovat s myšlenkovými mapami.

Naše učitelky mají zkušenosti:

  • se všemi běžně používanými metodami výuky čtení
  • s výukou písma Comenia Script,
  • s Hejného metodou výuky matematiky.


Jsme držiteli certifikátu
ŠKOLA PŘÁTELSKÁ DĚTEM S ALERGIÍ A ASTMATEM