Dotazník


OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁKA - NEPOVINNÉ ÚDAJE, SLOUŽÍ K RYCHLEJŠÍMU ZAPOJENÍ ŽÁKA DO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠDL.
Probírání učiva:
U jednotlivých předmětů prosíme o případné sdělení, jestli bude kmenová škola požadovat: - redukci nebo úplné vypuštění některých součástí zadaného učiva, - doplnění souvisejícího učiva, které žák v důsledku distanční výuky neprobral.
(Žáci 4. ročníku se učí přírodovědu pouze v případě, že jsou z organizačních důvodů zařazeni do některé třídy II. stupně.)