Dotazník

Třída: 1.

OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁKA - NEPOVINNÉ ÚDAJE, SLOUŽÍ K RYCHLEJŠÍMU ZAPOJENÍ ŽÁKA DO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠDL.

Probírání učiva: