Potřeby do školy

Vezměte si s sebou:

pevnější tašku (igelitové tašky nejsou moc vhodné, trhají se),
psací potřeby – propisky, pera, tužky (raději více kusů), gumu, ořezávátko, pravítko, pastelky (jsou potřeba zejména v nižších ročnících),
– pokud má žák k dispozici mobilní telefon, ať má nainstalovanou čtečku QR kódů, ve škole používáme kódy ve výuce.

Český jazyk

Podle navštěvované třídy: slabikář, učebnice mluvnice (pracovní sešit), učebnice literatury, písanka, čítanka, linkovaný sešit A5 (případně běžný školní sešit do českého jazyka)

Matematika

Podle navštěvované třídy: učebnice matematiky, pracovní sešit, sbírka úloh, sešit, tabulky, pravítko, kružítko, úhloměr, tužky č.2 a 3, ořezávátko, guma, kalkulačka

Anglický jazyk

učebnice (i pracovní sešit), linkovaný sešit A5 (případně běžný školní sešit)

Ostatní předměty

učebnice (i pracovní sešit), školní atlas světa do zeměpisu, tabulky do chemie apod. Je vhodné, aby žák měl v léčebně i potřeby do předmětů, které se ve škole nevyučují. Podle časových možností se jim bude věnovat v rámci samostudia.