Denní rozvrh činností

7.50 – 8.00
Snídaně v jídelně, pak přechod žáků do školy a rozdělení do tříd
8.00 – 8.45
1. vyučovací hodina
8.45 – 8.50
Přestávka
8.50 – 9.35
2. vyučovací hodina
9.35 – 9.50 
Přestávka – odchod tří tříd na svačinu do jídelny 

9.50 – 10.05
Přestávka – odchod jedné třídy na svačinu do jídelny
10.05 – 10.50

3. vyučovací hodina
10.50 – 10.55
Přestávka
10.55 – 11.40
4. vyučovací hodina
11.40 – 12.30
Podávání léků na DL, „foukání“ – zajišťují zdravotníci
Oběd v jídelně
12.30 – 13.15
5. vyučovací hodina
13.15 – 13.20
Přestávka
13.20 – 14.05
6. vyučovací hodina