Denní rozvrh činností

7.50 – 8.00
Snídaně v jídelně, pak přechod žáků do školy a rozdělení do tříd
8.00 – 8.45
1. vyučovací hodina
8.45 – 8.55
Přestávka
8.55 – 9.40
2. vyučovací hodina
9.40 – 9.55 
Přestávka – odchod žáků s učiteli do jídelny na svačinu

9.55 – 10.40
3. vyučovací hodina
10.40 – 10.50
Přestávka
10.50 – 11.35
4. vyučovací hodina
11.35 – 12.00
Podávání léků ve třídách, „foukání“ – zajišťují zdravotníci
12.00 – 12.40
Oběd v jídelně, pak v šatnách příprava dětí na pobyt v jeskyni, odchod ze školy v doprovodu zdravotníků