Škola přátelská dětem s alergií a astmatem

Stali jsme se absolventy vzdělávací akce 7A – 7krát o alergii a astmatu.

Lektoři:

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.,

Jaroslava Šimoníčková,

a Mgr. Miroslav Kovařík,

odborníci z České iniciativy pro astma.

Škola získala oficiální certifikát 

„Školy přátelské dětem s alergií a astmatem“

(akreditace MŠMT č.j. 26186/2012–25-442)

7a_certifikat