Historie školy

Rok 1978
O prázdninách se v budově ZDŠ v Ostrově u Macochy uskutečňuje pionýrský tábor s názvem Zdravý vzduch, který má ve své náplni léčbu dětí postižených nespecifickým onemocněním horních cest dýchacích v jeskyních Sloupsko-šošůvských. U zrodu této akce stál MUDr. Drahoslav Říčný. Tábor se uskutečňuje ve dvou turnusech a výsledky vzhledem k léčení se jeví pozitivní.

Rok 1979-1980
Probíhají prázdninové léčebné turnusy. Ty jsou rozšířeny o měsíce červen a září. Děti jsou ubytovány v budově ostrovské ZDŠ ve čtyřech učebnách.

Rok 1981-1982
Funguje léčebna s internátním provozem. V 18-ti denních turnusech se střídají děti z jednotlivých okresů ČSSR. Jsou ubytovány stále v ostrovské ZDŠ a jejich výuka probíhá také v rámci této školy. V areálu školy se zároveň staví za pomoci brigádníků z obce, OÚNZ a dobrovolníků nový pavilon dětské léčebny.

Rok 1983
Od 1. ledna se celý systém mění na dětskou léčebnu. Dne 10. května 1983 je slavnostně otevřen pavilon DL. Děti jsou zde ubytovány.

Dne 1. září 1983 je zřízena Základní škola při dětské léčebně v Ostrově u Macochy. Až do roku 2023 škola sídlí v budově ostrovské základní školy.

Od 1. 3. 2023 má škola pronajaty prostory v nové budově Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy.