MIX VI.          1. 12. - 19. 12. 2003
2. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
Milan Barták Filip Antl Filip Šauer Daniel Antl
Zbyněk Zezulák Pavel Hanuš Pavel Kubát Petr Hanuš
  Pavel Horváth Kristýna Čejková Gabriela Vykoupilová
  Jiří Horňáček David Pospíšil Adéla Procyková
  Marek Zumr Filip Řehoř Barbora Hortová
  David Barták David Kmošťák Martin Dendis
  Jesika Byrtusová   Lukáš Höchtberger
      Dominika Havránková
      Marcela Žacová

 

7. ročník 8. ročník 9. ročník
Matěj Štroch Zdeněk Kubát Martin Procházka Michal Kuchař
Roman Hlaváč Agáta Marešová Martin Dufek Dana Kuchařová
Karel Řehoř Jakub Přichystal   Veronika Čadová
Filip Dvořák Ondřej Harnušek    
  Jan Lukášek    
  Lubor Švancara    
  Jakub Sládek    
  Lukáš Horňáček    
  Ondřej Žac