Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy
DENNÍ ROZVRH ČINNOSTÍ
6. 45 - 7. 30  
Vychovatelka spolu se zdravotníky zabezpečuje ranní provoz na DL ,

přechod dětí do školní jídelny
7. 30 - 8. 00   Snídaně - vychovatelka zabezpečuje dozor v jídelně,

dále pak přechod žáků do školy a rozdělení do tříd.
8. 00 - 8. 45   1. vyučovací hodina (výchovná práce v ŠD)
8. 45 - 8. 55   Přestávka
8. 55 - 9. 40   2. vyučovací hodina (výchovná práce v ŠD)
9. 40 - 9. 55   Přestávka (odchod žáků s učiteli a vychovatelkou do ŠJ na svačinu)
9. 55 - 10. 40   3. vyučovací hodina (výchovná práce v ŠD - 1. stupeň)
10. 40 - 10. 50   Přestávka
10. 50 - 11. 35   4. vyučovací hodina(výchovná práce v ŠD - 1. stupeň)
11. 35 - 12. 00   Podávání léků ve třídách, foukání - zajišťují zdravotníci
12. 00 - 12. 20   Oběd
12. 20 - 12. 45   V šatnách - příprava dětí na pobyt v jeskyni,odchod dětí z budovy školy,

další dozor přejímá zdravotnický personál