Převeď věty do trpného rodu, slovesný čas se nesmí změnit:


OCAL. [cit. 2011-04-20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart-2586.html>


Schůzku jsme domluvili na 15:00 hodin.

Bahno zanáší dno pískovny.

V divadle hrají výbornou komedii.