Podtrhni ve větách slovesa a urči jejich rody:

Ples se bude pořádat ve velkém sále. ROD: činný / trpný
Petr si před obědem umyl ruce. ROD: činný / trpný
Knížka byla vrácena v do knihovny. ROD: činný / trpný
Ve Výpustku se vyráběly letecké motory. ROD: činný / trpný
Nerozhodli jsme se správně. ROD: činný / trpný