Doplň správné slovo:

VYKONÁVÁ   -    NEVYKONÁVÁ
 

ROD ČINNÝ:   Podmět ve větě ________________ činnost.

ROD TRPNÝ:   Podmět ve větě ________________ činnost.

Autor neznámý. [cit. 2011-04-20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Business_and_Office/Office_Supplies_pencil_benji_park_01.png>