Urči poměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami.


Autor neznámý. [cit. 2011-04-20]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/2008_Jan_15_music/guitar_ganson.png>


Rodiče tvrdí, že mám talent pro hru na kytaru, tudíž určitě budu studovat konzervatoř.

Moc jim nevěřím, protože cvičím ze všech sil, ale moje výsledky tomu moc neodpovídají.

Často přemýšlím, jestli to mám vzdát, nebo se mám snažit dál.

Dnes jsem se rozhodla, že na konzervatoř nechci, ale nepřestanu hrát a kytaru si nechám jako hobby.