Vyjmenuj poměry mezi větami vedlejšími. Ke každému uveď jednu spojku.


OCAL. [cit. 2011-04-20]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart-2586.html>