Změň ve větách přísudky jmenné se sponou v přísudky slovesné:

přísudky jmenné se sponou přísudky slovesné
Jana je studentkou vysoké školy.  
Petr se stal učitelem na gymnáziu.  
Žák naší školy je účastníkem šachového turnaje.  
Vítězem se stane ten, kdo získá nejvíce bodů.