Odpověz ústně:


OCAL. [cit. 2011-04-20]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart-2586.html>


Jak poznáš základ přísudku ve větě?

Jakými slovním druhem bývá nejčastěji vyjádřen?

Uveď aspoň dva druhy přísudků, které znáš.