Doplň správná písmena:


Ben Zuniga. [cit. 2011-04-20]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart-planet-earth-1.html>

__alá  __trana    __ladá  __oleslav    __en  __emě

__lice  __od  __esem      __eský  __rumlov