Doplň:



Moje škola se nazývá _________________

____________________________.

Nechodím zde v ___strově u ___acochy do ___ákladní ___koly.