Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ

Provoz Základní školy při dětské léčebně Ostrov u Macochy byl zahájen v roce 1983.
Informace o historii školy


Cílem práce školy je plnění úkolů základní školy s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a léčení dětí.

Vyučující uplatňují metody, prostředky a formy vhodné pro žáky nemocné a oslabené. Převládá individuální přístup při co nejvhodnějším zapojení žáků do výuky. Výuka je zaměřená na kvalitní zvládnutí nové látky a opakování učiva z kmenové školy (více informací viz Způsob výuky).

Režim školy je stanoven v souladu s režimem dětské léčebny a léčebnými procedurami.
Organizace výuky je realizována podle školního vzdělávacího programu, vyučující s žáky probírají učivo zaslané z kmenové školy prostřednictvím OSOBNÍHO DOTAZNÍKU ŽÁKA.

S ohledem na redukci učiva v ZŠ při zdravotnickém zařízení

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ VYUČUJE

I. stupeň (1. až 4. ročník) denně 1 hodinu ČJ a 1 hodinu M,
1., 2. a 3. ročník má každý týden 1 hodinu PRV
3. a 4. ročník má každý týden 1 hodinu AJ

II. stupeň (5. - 9. ročník) denně 1 hodinu ČJ, 1 hodinu M a 1 hodinu AJ

5. ročník je z provozních a léčebných důvodů přiřazen ke II. stupni.

Žáci jsou do vyučování zařazeni na základě povolení lékaře. Nemocné děti zůstávají na DL, kam za nimi dochází učitelka na 1 hodinu týdně.

Foto


O žákovi přijatém do školy zakládá třídní učitel ZŠ při DL osobní záznam na základě OSOBNÍHO DOTAZNÍKU ŽÁKA, který vyplňuje třídní učitel kmenové školy.

Všechny vypracované úkoly a známky jsou zapsány v sešitě (nebo pracovním sešitě). Známky u nás mají hlavně motivační charakter, informují žáka o tom, jak se mu úkol podařil nebo jestli má zlepšit přístup k práci.
Závěrečné hodnocení prospěchu i chování je slovní, přihlíží se k charakteru postižení žáka. Hodnocení spolu s poslední probíranou látkou zasílá ředitelka ZŠ při DL do kmenové školy.

ŠKOLSKÁ RADA

    Školská rada nyní pracuje v tomto složení:
 • Zástupci zřizovatele: Ing. Ondřej Hudec, Mgr. Josef Škvařil a Mgr. Martina Pekárková
 • .
 • Za zákonné zástupce žáků - pracovnice DL: Ivona Žáková, Jitka Suchánková a Květoslava Pernicová.
 • Zástupci školy: Mgr. Blanka Šenkýřová, Mgr. Martina Rothová a Hana Marková.

 • 1. Ing. Ondřej Hudec - předseda školské rady
  2. Mgr. Josef Škvařil
  3. Mgr. Martina Pekárková
  4. Ivona Žáková
  5. Jitka Suchánková
  6. Květoslava Pernicová
  7. Mgr. Blanka Šenkýřová
  8. Mgr. Martina Rothová
  9. Hana Marková

  První zasedání školské rady podle ustanovení § 167 odst. 7 školského zákona:
  středa 30. 9. 2015, 13:00 hod. v ředitelně ZŠ při DL Ostrov u Macochy, příspěvkové organizace.

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

Školní rok 1998/1999

Školní rok 2004/2005

Školní rok 2009/2010

Kontakt na školu

Kontakt na léčebnuPříspěvková organizace

zřizovaná

Jihomoravským krajem