Dotazník

Informace o ochraně osobních údajů

Červené údaje musí být vyplněné.

Jméno a příjmení žáka:
Datum narození:
Státní občanství:
Adresa školy:
Adresa bydliště:
Třída:
Rok školní docházky:
Opakovaný ročník:

OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁKA - NEPOVINNÉ ÚDAJE, SLOUŽÍ K RYCHLEJŠÍMU ZAPOJENÍ ŽÁKA DO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠDL.

Pozornost:
Písemný projev:
Verbální projev:
Osobní tempo:
Chování žáka:
Specifické poruchy učení a jiné výukové obtíže
(ADHD, mentální nebo smyslové
postižení apod.), stupeň podpůrných opatření:
Oblíbené činnosti, v čem žák vyniká,
hra na hudební nástroj:
Osvědčené motivační a výchovné prostředky:
Absence v loňském (letošním) školním roce:PŘEDMĚT KLASIFIKACE CO MÁ ŽÁK PROBRAT V NAŠÍ ŠKOLE, STRANY OD - DO
Český jazyk
a literatura
Matematika
Angličtina
Přírodověda
(Žáci 4. ročníku se učí přírodovědu pouze v případě, že jsou z organizačních důvodů zařazeni do některé třídy II. stupně.)
Vlastivěda
Další důležitá sdělení školy,
(kontakt na vyučující apod.):
Datum a místo vyplnění: