Dotazník

Informace o ochraně osobních údajů

Červené údaje musí být vyplněné.

Jméno a příjmení žáka:
Datum narození:
Státní občanství:
Adresa školy:
Adresa bydliště:
Třída: 1.
Rok školní docházky:
Opakovaný ročník:

OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁKA - NEPOVINNÉ ÚDAJE, SLOUŽÍ K RYCHLEJŠÍMU ZAPOJENÍ ŽÁKA DO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠDL.

Pozornost:
Písemný projev:
Verbální projev:
Osobní tempo:
Chování žáka:
Specifické poruchy učení a jiné výukové obtíže
(ADHD, mentální nebo smyslové
postižení apod.), stupeň podpůrných opatření:
Oblíbené činnosti, v čem žák vyniká,
hra na hudební nástroj:
Osvědčené motivační a výchovné prostředky:
Absence v loňském (letošním) školním roce:PŘEDMĚT KLASIFIKACE CO MÁ ŽÁK PROBRAT V NAŠÍ ŠKOLE, STRANY OD - DO
Český jazyk
Upozornění pro učitele češtiny: Během čtyř týdnů mají žáci v ZŠDL pouze 17 hodin češtiny. Přizpůsobte prosím množství zadávaného učiva těmto omezeným časovým podmínkám.
Matematika
Prvouka
Další důležitá sdělení školy,
(kontakt na vyučující apod.):
Datum a místo vyplnění: