Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy
DENNÍ ROZVRH ČINNOSTÍ
7. 50 - 8. 00   Převzetí žáků vˇjídelně při snídani, pak přechod do školy a rozdělení do tříd
8. 00 - 8. 45   1. vyučovací hodina
8. 45 - 8. 55   Přestávka
8. 55 - 9. 40   2. vyučovací hodina
9. 40 - 9. 55   Přestávka (odchod žáků s učitelkami do jídelny na svačinu)
9. 55 - 10. 40   3. vyučovací hodina
10. 40 - 10. 50   Přestávka
10. 50 - 11. 35   4. vyučovací hodina
11. 35 - 12. 00   Podávání léků ve třídách, foukání - učitelky zajišťují dohled
12. 00 - 12. 20   Oběd
12. 20 - 12. 40   V šatnách - příprava dětí na pobyt v jeskyni,odchod dětí z budovy školy,

další dohled přejímá zdravotnický personál