Piš podle diktátu:

  
OCAL. [cit. 2011-04-20]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart-12134.html>   
Větve vyčnívají nad vikýřem.

Květ se rozvinul.

To je dobrá novina.

Pozor, padá lavina.

Máme novou vilu.

Drak vyletěl do výšky