Podtrhni slova s předponou vy-, vý- a doplň i - y:




OCAL. [cit. 2011-04-20]. Dostupný pod licencí public domain na
WWW: <http://www.clker.com/clipart-2313.html>

 
v__klat se, v__šňový, nev__nný,

nev__konat, v__zkoušet, v__lézt