Doplň:Um__j si ruce a dej m__dlo do m__sky.

M__ška sebou sm__kla a zm__zela.  Na m__tině jsem viděl hlem__ždě.

Včera jsme se spolu m__nuli. M__luška je m__lá dívka.

OCAL. [cit. 2011-04-20]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart-12190.html>