Řekni jinak a používej vyjmenovaná slova:

  VYMYŠLENÁ SLOVA NAPIŠ
jemná peříčka  
kácet  
připlést se náhodou k něčemu  
mouchy, mravenci, motýli ...  
otáčet klíčem v zámku  
šnek