skladební dvojice 100 200 300 400 500
neohebné slovní druhy 100 200 300 400 500
vyjmenovaná slova - P 100 200 300 400 500
stavba souvětí 100 200 300 400 500
slovesný rod 100 200 300 400 500