Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy
DŮLEŽITÉ !   NOVINKY

Milé děti, přejeme krásné prázdniny a těšíme se na shledanou v příštím školním roce.

TIP PRO RODIČE: V méně obsazených turnusech se Vašemu dítěti můžeme při výuce více věnovat!
Rezervujte si léčebný pobyt s nástupem v září nebo v říjnu.
Nově - výuka vlastivědy, přírodovědy, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu a hudebních a výtvarných praktik.
Rozvržení předmětů v jednotlivých ročnících najdete v UČEBNÍM PLÁNU
(ucebni-plan.pdf, 525kB).

OSOBNÍ DOTAZNÍK ŽÁKA
formulář k vyplnění pro třídní učitele kmenové školy

POTŘEBY DO ŠKOLY
Co budete určitě potřebovat u nás ve škole a zatím možná nemáte v aktovkách.

JAK PROBÍHÁ VÝUKA V NAŠÍ ŠKOLE
informace pro učitele kmenových škol i rodiče

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI S VÝUKOU
formulář k vyplnění po příjezdu žáka z pobytu (pro učitele kmenové školy nebo zákonné zástupce)
  Získali jsme oficiální certifikátNAHRÁVKY A FOTKY TURNUSU MIX XI.


starší fotky jsou v odkazu Turnusy.

V ZŠDL NYNÍ VYUČUJEME

český jazyk, matematiku, anglický jazyk, prvouku, vlastivědu, přírodovědu, přírodopis, zeměpis, dějepis (a po otevření školy také hudební a výtvarná praktika).

Pokud žáci mají z kmenové školy podklady do jiných předmětů, mohou si v rámci vyučování zpracovávat i tyto materiály.

Při výuce se žáky průběžně pracujeme na odstraňování mezer ve vědomostech, které u nich vznikají v důsledku častých absencí a brání jim v pochopení nového učiva.

Vedeme žáky k samostatnosti při učení a k práci s různými zdroji informací. Přednostně se věnujeme žákům s potřebou podpůrných opatření.

Naše učitelky mají zkušenosti:

- se všemi běžně používanými metodami výuky čtení (analyticko - syntetická, genetická, globální, sfumato)
- s výukou písma Comenia Script,
- s Hejného metodou výuky matematiky