Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy
DŮLEŽITÉ !   NOVINKY
VÝUKA V PRŮBĚHU COVID - OPATŘENÍ

Na základě výjimky pro školy při zdravotnických zařízeních se žáci nyní učí běžným způsobem ve škole.

POKUD POŽADUJETE, ABY SE ŽÁK ÚČASTNIL DISTANČNÍ VÝUKY Z KMENOVÉ ŠKOLY:

Sdělte nám to písemně, telefonicky nebo osobně. Pokud to umožní režim léčebny, může žák plnit úkoly distanční výuky své školy včetně občasného připojení k online vyučování. Zajistěte, aby měl přístupové údaje do školního systému a dokázal v něm samostatně pracovat. Naše škola mu může poskytnout pomoc při prvním připojení a v případě potřeby vytisknout pracovní listy z kmenové školy.
Materiály k vytisknutí vždy posílejte na adresu zsdl@email.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:
- jméno a příjmení žáka,
- předmět(y),
- orientační datum, do kdy má být úkol zpracován.

Upozorněte školu, že kvůli léčebnému režimu pravděpodobně nebude žák pokaždé připojený a také že není vhodné zadávat mu termínované úkoly. Je nutné, aby žák měl učivo zadané i běžným způsobem (prostřednictvím našeho dotazníku) pro případ, že by u něho distanční výuka z jakéhokoliv důvodu nebyla vhodná.
Pokud má žák vlastní IT vybavení, doporučujeme, aby si je přivezl s sebou (škola má k zapůjčení jen omezené množství tabletů a počítačů). Výhody a nevýhody distanční výuky v našich podmínkách
Rozvržení předmětů v jednotlivých ročnících najdete v UČEBNÍM PLÁNU
(ucebni-plan.pdf, 525kB).

OSOBNÍ DOTAZNÍK ŽÁKA
formulář k vyplnění pro třídní učitele kmenové školy

POTŘEBY DO ŠKOLY
Co budete určitě potřebovat u nás ve škole a zatím možná nemáte v aktovkách.

JAK PROBÍHÁ VÝUKA V NAŠÍ ŠKOLE
informace pro učitele kmenových škol i rodiče

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI S VÝUKOU
formulář k vyplnění po příjezdu žáka z pobytu (pro učitele kmenové školy nebo zákonné zástupce)
  NAHRÁVKY A FOTKY TURNUSU MIX VIII.


starší fotky jsou v odkazu Turnusy.

V ZŠDL NYNÍ VYUČUJEME

český jazyk, matematiku, anglický jazyk, prvouku, vlastivědu, přírodovědu, přírodopis, zeměpis, dějepis a hudební a výtvarná praktika.

Pokud žáci mají z kmenové školy podklady do jiných předmětů, mohou si v rámci vyučování zpracovávat i tyto materiály.

Při výuce se žáky průběžně pracujeme na odstraňování mezer ve vědomostech, které u nich vznikají v důsledku častých absencí a brání jim v pochopení nového učiva.

Vedeme žáky k samostatnosti při učení a k práci s různými zdroji informací. Přednostně se věnujeme žákům s potřebou podpůrných opatření.

Naše učitelky mají zkušenosti:

- se všemi běžně používanými metodami výuky čtení (analyticko - syntetická, genetická, globální, sfumato)
- s výukou písma Comenia Script,
- s Hejného metodou výuky matematiky